Dopis pro OÚ Slabce

10.12.2006 00:00

Pro : OÚ Slabce                                                                         V Rousínově 10/12/2006

         Ing. F. Celba

 

Věc : Přezkoumání stavu bývalé školy v Rusínově

Tímto dávám podnět k přezkoumání stavu školy v obci Rousínov.Podle mého úsudku je škola ve velmi špatném technickém stavu a hrozí její nevratné poškození a zřejmě i porušení statiky, jestliže tento stav a vývoj bude nadále přetrvávat.

Konkrétně chci upozornit na stav střechy, která je ve velmi špatném stavu i po provizorní opravě, jež byla k stavu střechy naprosto nedostatečná. Špatný stav střechy může zapříčinit nevratné poškození na vazbě střechy, stěnách a stropech. Toto poškození pohledem zvenčí nelze posoudit ,ale vzhledem k tomu, že tento stav přetrvává minimálně dva až tři roky dá se usuzovat že již započal.

Další neutěšený stav je na oknech celé budovy. Některá okna jsou v tak špatném stavu, že dokonce ohrožují bezpečnost kolem si hrajících dětí. Oknům hrozí odpadnutí z pantů, což se již u několika stalo. Tyto popsané věci jsou viditelné pouhým okem kolemjdoucí osoby a proto by bylo dobrá je posoudit okem znalého odborníka, aby stav školy nepřerostl v ještě vážnější problém.

Můj osobní názor je i to, že stávající uživatel a nájemce, OZ Rousínov, není schopen se o budovu postarat a využívat aby to bylo v souladu s nájemní smlouvou a dobrým stavem budovy. Za dobu užívání OZ, zhruba sedmi let, se žádná zásadní oprava na stavu samotné budovy neudála a to mne opravňuje k názoru, že se tak nestane ani v následujících letech. Je to velni znepokojující fakt, když se z této dominantní stavby Rusínova stává rychle ruina.

 

                                                                                               Děkuji za porozumění.

                                                                                                       Jitka Svobodová

 

 

 

Náš FACEBOOK

 

Naši sponzoři

 

 

  Mgr. Jan Mandaus

 

Mgr. Miloš Klikar

 

JUDr. Bronislava Gembčíková

 

Mgr.Vláďa Mirc

 

 Helena Mircová

 

 Květinářství CAFEX Rakovník

 

Harry Mark

 

Ministerstvo kultury ČR

 

Adam a Veronika Kurtovičovi

 

 

   Obrovský dík patří všem, kteří účinkovali nebo se nějak podíleli na našich akcích. Většina umělců vystoupila za minimální odměnu, či pouze z dobroty  srdce a ze sympatií k našemu sdružení.