Rok 2003

       

*  3.1.       Vítání roku  2003 (posezení  s hudbou v místním pohostinství)

 *15.2.      Masopust

 *duben    Velikonoce

 *duben    Slet  čarodějnic

 *květen    Májová  veselice

 *31.5.      Dětský den  (odpoledne)

 *září        Mariánská  pouť

 *5.- 6.9  O pouťový koláč (turnaj - vybíjená,volejbal,nohejbal)

 *říjen       Havelské  posvícení

 *18.10.    3.ročník pivní dráhy

 

 


Náš FACEBOOK

 

Naši sponzoři

 

 

  Mgr. Jan Mandaus

 

Mgr. Miloš Klikar

 

JUDr. Bronislava Gembčíková

 

Mgr.Vláďa Mirc

 

 Helena Mircová

 

 Květinářství CAFEX Rakovník

 

Harry Mark

 

Ministerstvo kultury ČR

 

Adam a Veronika Kurtovičovi

 

 

   Obrovský dík patří všem, kteří účinkovali nebo se nějak podíleli na našich akcích. Většina umělců vystoupila za minimální odměnu, či pouze z dobroty  srdce a ze sympatií k našemu sdružení.