Deliba

Informace o navštívené lokalitě najdete zde: Deliba

 

Výlet na Machův mlýn a Delibu

 

V sobotu 13.6. rousínovský turistický oddíl vyrazil na poznávací výlet. Nekladli jsme si žádné vysoké cíle, proto jsme Prachárnu překonali auty. Poté jsme v družném hovoru došli na Machův mlýn, kde jsme se náležitě občerstvili. Myšák přednesl referát o středověkém hradišti na vrchu Deliba. Předpověď počasí nebyla úplně příznivá, proto jsme zvolili rychlý výstup nejstrmější částí kopce. Kopřivy a padající kamení nás příliš neomezovaly. Mrzuté bylo, že přes metr vysokou trávu na vrcholu jsme zbytky hradiště nenašli. Při pohledu na oblohu jsme ocenili vynález Prokopa Diviše a hnáni pudem sebezáchovy se neorganizovaným způsobem vrhli zpět do základního tábora. Musím zdůraznit, že si velmi ceníme odhodlání členky turistického oddílu Marty K., která si pro sestup vybrala trasu sice delší, ale o to horší. Na základnu dorazila s půlhodinovým zpožděním, bez bot a navíc korytem Javornice. Na Machově mlýně jsme se opět občerstvili a shodli jsme se, že pár kapek deště nás nemůže od dalšího výletu odradit. Sice předpokládáme, že po této akci nám členská základna poněkud prořídne, přesto už je další akce ve fázi příprav. Pokud se k nám někdo přidá, budeme jen rádi. V turistickém kroužku máme ještě pár volných míst.

 

Náš FACEBOOK

 

Naši sponzoři

 

 

  Mgr. Jan Mandaus

 

Mgr. Miloš Klikar

 

JUDr. Bronislava Gembčíková

 

Mgr.Vláďa Mirc

 

 Helena Mircová

 

 Květinářství CAFEX Rakovník

 

Harry Mark

 

Ministerstvo kultury ČR

 

Adam a Veronika Kurtovičovi

 

 

   Obrovský dík patří všem, kteří účinkovali nebo se nějak podíleli na našich akcích. Většina umělců vystoupila za minimální odměnu, či pouze z dobroty  srdce a ze sympatií k našemu sdružení.