Starostové a rychtáři

Být starostou, či rychtářem přinášelo kromě jisté vážnosti i velkou zodpovědnost. Slovo starosta napovídá, že se staral o věci obecní - a těch v době samostatnosti Rousínova nebylo málo: pronájem obecních pozemků, obecní rozpočet, plat pro zaměstnance obce, příspěvky chudým, péče o sirotky náležející k obci, soupisy obecního majetku a hasičského inventáře, vyřizování korespondence, docházení k soudu, bernímu úřadu, do knihovny, na hejtmanství v Rakovníku a k tomu nekonečné spory obce s farářem, učitelem i mezi jednotlivými občany. Péči o obec sdílelo se starostou obecní zastupitelstvo. Na jejich uvážlivém rozhodování záviselo, zda bude Rousínov vzkvétat nebo živořit. Jak museli být zodpovědní a šetrní, si už ani neumíme představit. Neexistovala žádná pomoc státu, žádné sociální podpory, důchody... Obec musela být soběstačná a samostatná.
 

 Z Pamětní knihy obce Rousínov

Rychtářem za dob roboty nebylo zrovna příjemno býti. Poddanými, byl-li k vrchnosti nakloněn, byl nenáviděn, byl-li lidský k poddaným, byl zase v nemilosti u vrchnosti.

Rychtáři mívali od vrchnosti různé výhody, jako stelivo z panského lesa zdarma, dráb na robotě zamhouřil oči, poslal-li mu rychtář za svůj grunt na robotu třeba nedospělého chlapce. Byl-li rychtář ke spokojenosti vrchnosti, ponechávala jej rychtářem celá léta.

Dle zachovalých obecních počtů byl rychtářem:

Jan Wais sedlák z č.p.19 - rychtářem roku 1772

Mates Koutecký sedlák z č.p.11 - rychtářem roku 1789

Johann Śtork čtvrtláník z č.p. 34 – rychtářem od 3.2. do 29.5. 1790

Laurenc Nový sedlák z č.p.15 – rychtářem 1794-1826

Roku 1827 stal se v obci smutný případ, když Lorentz Novack, jinak Vavřina Novej (as   Němec), 31 roků nepřetržitě rychtář obce, skočil do své studně v č.p.15 a    v  ní bídně zahynul.

Josef Macák sedlák z č.p.3 – rychtářem 1826 – 1832

Vojtěch Řežábek půlsedlák z č.p.30 – rychtářem 1833 – 1837

Josef Lipert chalupník z č.p.25 – rychtářem 1838 – 1840

Antonín Koutecký půlsedlák z č.p.11 – rychtářem 1841- 1843

Jan Šafránek sedlák z č.p.15 – rychtářem 1844 – 1847

Josef Lipert chalupník a kolář z č.p.25 – podruhé rychtářem 1848 – 1854, od téhož roku přednostou do r.1861

František Tor půlsedlák z č.p.50 – přednostou 1861 – 1866

František Hartman půlsedlák z č.p.5 – starostou 1866 – 1870

Josef Kraus chalupník z č.p.7 – starostou 1870 – 1873

František Tor z č.p.50 – podruhé starostou 1873 – 1876

Jan Leitner chalupník z č.p.13 – starostou 1877 – 1881

Josef Trögler rolník z č p 28 – starostou 1882 – 1886

František Vecka rolník z č.p.29 – starostou 1886 – 1890

Josef Leitner rolník a hostinský z č.p.16, syn starosty Jana Leitnera z č.p.13, po dvojí volbě zvolen za starostu  1890 – 1893

Jan Tor rolník, syn bývalého starosty Františka Tora z č.p.50, starostou 1893 – 1897

Josef Hartman rolník a později hostinský z č.p.5, syn bývalého starosty Fr.Hartmana,starostou 1898 – 1919

Václav Šic domkář z č.p.42 – starostou 1919 – 1923

František Hartman rolník z č.p.12, vnuk a syn předešlých starostů Františka a Josefa Hartmanů z č.p.5,

je starostou od roku 1923 do dnešní doby (1937)

 

 

Seznam dalších starostů po Fr.Hartmanovi sestavili J.Šic a Zd.Spurný:

 

Jaroslav Řenč

Josef Hrádek

Václav Macák

Josef Kopp

Ladislav Fišer,

 

pak byl Rousínov spojen se střediskovou obcí Slabce.

 

Náš FACEBOOK

 

Naši sponzoři

 

 

  Mgr. Jan Mandaus

 

Mgr. Miloš Klikar

 

JUDr. Bronislava Gembčíková

 

Mgr.Vláďa Mirc

 

 Helena Mircová

 

 Květinářství CAFEX Rakovník

 

Harry Mark

 

Ministerstvo kultury ČR

 

Adam a Veronika Kurtovičovi

 

 

   Obrovský dík patří všem, kteří účinkovali nebo se nějak podíleli na našich akcích. Většina umělců vystoupila za minimální odměnu, či pouze z dobroty  srdce a ze sympatií k našemu sdružení.